Kategoria: Rysunki / Dzieci

Dzieciaki mleczaki

 Program ?Dzieciaki Mleczaki?, b?dšcy inicjatywš Polskiej Izby Mleka, mo?e pochwali? si? ju? ponad 26 tysišcami dzieci, które przystšpi?y do programu w cišgu niespe?na roku jego trwania.

 

Skomentuj


Oddaj głos na ten rysunek
Zebranych głosów w PaŸdzierniku: 3 , wszystkich: 662

Galeria rysunków - najnowsze
Galeria prac plastycznych - najnowsze

Najnowsze opowiadania2