Kategoria: Rysunki / Sceny z ?ycia

Pole makowe

 Pastele olejne

 Autor: Julia  lat: 12
Olka
Data komentarza: 2011-05-23 18:39:31

Ta starsza dziewczynka kojarzy mi si? z Aniš (<--"Ania z Zielonego Wzgórza",a ta mniejsza z Lisš(<-- "Dzieci z Bullerbyn").Nie mam poj?cia dlaczego,przecie? te ksiš?ki zupe?nie si? od siebie ró?niš!?ška maków,jest fantastyczna,tak szczegó?owo narysowana.Te bli?ej sš wyra?niejsze,a te oddalone jakby wielka czerwona plama.Bardzo mi si? podoba.A czy tutaj sš jeszcze chabry??
Pajka
Data komentarza: 2011-05-23 20:30:29

Jak zwykle PRZEPI?KNIE i nie d?ugo id? na Ani? z Zielonego wzgórza do teatru :-)
afarba
Data komentarza: 2011-05-25 09:25:48

gratuluj?, to jest pi?kne
karcia
Data komentarza: 2011-05-25 12:53:26

Tak, trzeba by??o naprawdÄ? d??uuuuuugo ten rysunek robiÄ?. DziÄ?ki :))
Olusja
Data komentarza: 2012-02-19 21:25:30

?a?... niesamowicie du?o kwiatów ten rysunek musia? Ci zabra? burzo czasu. Pi?kne!!!

Skomentuj


Oddaj głos na ten rysunek
Zebranych głosów w Wrzeœniu: 4 , wszystkich: 696

Galeria rysunków - najnowsze
Galeria prac plastycznych - najnowsze

Najnowsze opowiadania2