Aktualności


Przedszkole dla dzieci z zespołem Aspergera - wspomaganie rozwoju  [2015-01-02]

Zaburzenie rozwojowe jakim jest zespół Aspergera mieści się w spektrum autyzmu. Jest ono diagnozowane dość wcześnie, choć granice są tutaj bardzo nieostre, i mogą być mylące, zwłaszcza, że nieumiejętność nawiązywania kontaktów społecznych występuje także w innych zaburzeniach rozwojowych.

Trzeba podkreślić, że zespół Aspergera przebiega bez występowania upośledzenia umysłowego. W odróżnieniu od autyzmu nie następują utrudnienia w rozwoju mowy, porównując oba zaburzenia, rozwój poznawczy przebiega w miarę prawidłowo.

Zarówno dzieci ze stwierdzonym zespołem Aspergera, jak i dzieci autystyczne, wymagają odpowiedniego podejścia jak i programu terapeutycznego.

Zajęcia domowe, choć niezwykle istotne, nie zastąpią odpowiednio prowadzonych zajęć przedszkolnych. Placówki takie jak Przedszkole dla dzieci z zespołem Aspergera w miejscowości Tychy są odpowiednio przygotowane, zarówno pod względem infrastruktury jak i wykwalifikowanej kadry, by właściwie pokierować dzieckiem ale także rodzicem czy opiekunem. Co najważniejsze, są tutaj inne dzieci, z którymi następują kontakty w różnych aspektach, także społecznych.

Cechą wyróżniającą takie przedszkole od zwykłych placówek, jest daleko posunięty indywidualizm, co w praktyce oznacza opracowanie programu terapeutycznego dla każdego dziecka, z uwzględnieniem stale postępujących zmian w zachowaniu dziecka. Nieoceniona jest tu rola rodzica, który stale monitoruje postępy lub ich brak, co pozwala szukać nowych rozwiązań w podejściu do samego dziecka.

Podejmuje się różne zadania mające na celu zniwelować niechęć współpracy w grupie, a także wspomaga się rozwój komunikacji niewerbalnej. Często dzieci z zespołem Aspergera mają obsesyjne zainteresowanie jedną dziedziną, podejmuje się więc próbę wyciszenia tego zainteresowania, ukazując inne formy ekspresji.

Praca terapeutów, wychowawców polega na stymulowaniu dziecka do nowych działań poznawczych, do wyrażania własnych potrzeb, radzenia sobie w nowych sytuacjach. Dzieci uczestniczą w zajęciach z zakresu artterapii, muzykoterapii, fizykoterapii i nie tylko. W miarę potrzeb, uczestniczą w zajęciach o charakterze edukacyjnym w małych grupach, mające na celu kształtowanie postaw społecznych czy umiejętności komunikacyjnych. Gdy zajdzie potrzeba są pod stałą opieką logopedy czy psychologa. Tak naprawdę nad dzieckiem pracuje cała grupa specjalistów, po to, by dziecku ułatwić funkcjonowanie w rodzinie, grupie przedszkolnej a w dalszych etapach, szkolnej, choć to oczywiście sprawa indywidualna.

Przedszkole stara się wyrównywać czy niwelować wszelkie dysfunkcje, pomaga zrozumieć świat dziecka i odkryć przed nim nowe wyzwania, jeśli oczywiście dziecko jest na to gotowe i wpuści nas do swego wewnętrznego świata.


Zobacz pozostałe aktualności


Komentarz
    Aby dodać komentarz musisz być zalogowany    

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2