Aktualno渃i


Przedszkole dla dzieci z zespo艂em Aspergera - wspomaganie rozwoju  [2015-01-02]

Zaburzenie rozwojowe jakim jest zesp贸艂 Aspergera mie聹ci si臋 w spektrum autyzmu. Jest ono diagnozowane do聹膰 wcze聹nie, cho膰 granice s拧 tutaj bardzo nieostre, i mog拧 by膰 myl拧ce, zw艂aszcza, 偶e nieumiej臋tno聹膰 nawi拧zywania kontakt贸w spo艂ecznych wyst臋puje tak偶e w innych zaburzeniach rozwojowych.

Trzeba podkre聹li膰, 偶e zesp贸艂 Aspergera przebiega bez wyst臋powania upo聹ledzenia umys艂owego. W odr贸偶nieniu od autyzmu nie nast臋puj拧 utrudnienia w rozwoju mowy, por贸wnuj拧c oba zaburzenia, rozw贸j poznawczy przebiega w miar臋 prawid艂owo.

Zar贸wno dzieci ze stwierdzonym zespo艂em Aspergera, jak i dzieci autystyczne, wymagaj拧 odpowiedniego podej聹cia jak i programu terapeutycznego.

Zaj臋cia domowe, cho膰 niezwykle istotne, nie zast拧pi拧 odpowiednio prowadzonych zaj臋膰 przedszkolnych. Plac贸wki takie jak Przedszkole dla dzieci z zespo艂em Aspergera w miejscowo聹ci Tychy s拧 odpowiednio przygotowane, zar贸wno pod wzgl臋dem infrastruktury jak i wykwalifikowanej kadry, by w艂a聹ciwie pokierowa膰 dzieckiem ale tak偶e rodzicem czy opiekunem. Co najwa偶niejsze, s拧 tutaj inne dzieci, z kt贸rymi nast臋puj拧 kontakty w r贸偶nych aspektach, tak偶e spo艂ecznych.

Cech拧 wyr贸偶niaj拧c拧 takie przedszkole od zwyk艂ych plac贸wek, jest daleko posuni臋ty indywidualizm, co w praktyce oznacza opracowanie programu terapeutycznego dla ka偶dego dziecka, z uwzgl臋dnieniem stale post臋puj拧cych zmian w zachowaniu dziecka. Nieoceniona jest tu rola rodzica, kt贸ry stale monitoruje post臋py lub ich brak, co pozwala szuka膰 nowych rozwi拧za艅 w podej聹ciu do samego dziecka.

Podejmuje si臋 r贸偶ne zadania maj拧ce na celu zniwelowa膰 niech臋膰 wsp贸艂pracy w grupie, a tak偶e wspomaga si臋 rozw贸j komunikacji niewerbalnej. Cz臋sto dzieci z zespo艂em Aspergera maj拧 obsesyjne zainteresowanie jedn拧 dziedzin拧, podejmuje si臋 wi臋c pr贸b臋 wyciszenia tego zainteresowania, ukazuj拧c inne formy ekspresji.

Praca terapeut贸w, wychowawc贸w polega na stymulowaniu dziecka do nowych dzia艂a艅 poznawczych, do wyra偶ania w艂asnych potrzeb, radzenia sobie w nowych sytuacjach. Dzieci uczestnicz拧 w zaj臋ciach z zakresu artterapii, muzykoterapii, fizykoterapii i nie tylko. W miar臋 potrzeb, uczestnicz拧 w zaj臋ciach o charakterze edukacyjnym w ma艂ych grupach, maj拧ce na celu kszta艂towanie postaw spo艂ecznych czy umiej臋tno聹ci komunikacyjnych. Gdy zajdzie potrzeba s拧 pod sta艂拧 opiek拧 logopedy czy psychologa. Tak naprawd臋 nad dzieckiem pracuje ca艂a grupa specjalist贸w, po to, by dziecku u艂atwi膰 funkcjonowanie w rodzinie, grupie przedszkolnej a w dalszych etapach, szkolnej, cho膰 to oczywi聹cie sprawa indywidualna.

Przedszkole stara si臋 wyr贸wnywa膰 czy niwelowa膰 wszelkie dysfunkcje, pomaga zrozumie膰 聹wiat dziecka i odkry膰 przed nim nowe wyzwania, je聹li oczywi聹cie dziecko jest na to gotowe i wpu聹ci nas do swego wewn臋trznego 聹wiata.


Zobacz pozosta砮 aktualno渃i


Skomentuj

Galeria rysunk體 - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2