Aktualności


Grafika dziecięca  [2010-02-03]

Dzieci z wielką chęcią powielają swoje rysunki i inne kompozycje, jeżeli dowiedzą się, jak to robić. Bawi je i zaciekawia przygotowanie wzoru, a potem wykonywanie odbitek.

Najprostszym odbijaniem przygotowanego wzoru jest stemplowanie ziemniakiem, cechą najciekawszą tych stempli jest możliwość rytmicznego powtarzania motywu.
Duży ziemniak kraje się na połowę i na wewnętrznej, równej stronie wycina się wzór. Wystarczy pomalować wypukłości wzoru jakąś wodną farbą i odbijać jak pieczątką na papierze. Kombinacja różnych motywów, kolorów oraz różnorodne ich ułożenie dają ciekawe kompozycje.
Przez stemplowanie ziemniakiem dzieci najłatwiej poznają podstawową zasadę grafiki — odbijanie wielokrotne jednego wzoru z jakiejś płytki, czyli matrycy. Poważne techniki grafiki artystycznej, jak drzeworyt, linoryt i gipsoryt, są bardzo podobne w swym założeniu do prostego odbijania wzoru z ziemniaka, tylko materiał, w którym się wycina, jest twardszy. Oczywiście i wyniki artystyczne mogą być ciekawsze.
Dzieci, nawet młodsze, łatwo uczą się zarówno wycinania, jak i wykonywania odbitek, jeżeli narzędzia i materiał dostosowane są do ich sił i sprawności. Najłatwiejszym materiałem dla dzieci są płytki z gipsu, do wycinania nadaje się także linoleum, jedynie drzeworyt może nastręczać zbyt wiele trudności.

Grafika nie jest dla dzieci specjalnie trudna, nawet sześcioletnie dzieci mogą jej próbować, jeżeli ktoś starszy wszystko przygotuje i czuwa w czasie pracy dziecka.
Do wykonania gipsorytu potrzebna jest płytka bardzo gładka, dlatego najlepiej odlać ją na szkle. Aby ułatwić pracę dziecku, można białą powierzchnię zamalować jakąś czarną farbą — akwarelą lub temperą, na ciemnym tle dobrze się odznaczają wycięte lub wydrapane białe linie Wycinać można każdym metalowym narzędziem odpowiedniego kształtu: dłutem, śrubokrętem, kawałkiem drutu, a nawet gwoździem. Wycinać łatwiej w gipsie świeżym, ale odbitki trzeba robić po wyschnięciu. Jeżeli rysunek ma być wycięty w linoleum lub innym podobnym materiale, to narzędzia muszą być mocniejsze i bardziej ostre, najlepsze są dłutka o przekroju ostrego kąta lub zaokrąglonym.
Na odbitki trzeba przyciąć kartki papieru nieco większe niż płytka, aby z czterech stron pozostawały białe marginesy.
Farba do odbitek nie powinna wysychać zbyt szybko, dlatego mniej odpowiednie są akwarele i tempery, a właściwa jest farba drukarska. Można też wziąć farby olejne w tubach, takie jak do malowania obrazów. Farbę drukarską nanosi się na płytkę gumowym wałkiem do grafiki, który można zastąpić wałkiem fotograficznym. Aby farba rozłożyła się równo na wałku, najłatwiej jest wyjąć trochę farby z naczynia i umieścić na szkle, a następnie prowadząc wałek w różnych kierunkach dokładnie rozsmarować farbę. Przeciągając wałek po wyciętej płycie pokrywamy farbą tylko miejsca wypukłe, wklęsłe ślady cięć pozostają czyste.

Dla wykonania odbitki wystarczy położyć papier na płytce i przycisnąć mocno. Doskonale wychodzą odbitki, gdy papier dociska się łyżką stołową, dokładnie raz koło razu. Wałek gumowy trzeba przechowywać zawsze czysto umyty.


Zobacz pozostałe aktualności


Skomentuj

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2