Ranking rysunków w Maju

szkice Liczba głosów: 30

BMW akwarela
2010 Liczba głosów: 23

Ziewajšcy tygrys Mi?kki o?ówek (format A4) Liczba głosów: 20

Zobacz liste 10 najpopularniejszych prac

Aktualności

Przedszkole dla dzieci z zespo?em Aspergera - wspomaganie rozwoju  [2015-01-02]
Zaburzenie rozwojowe jakim jest zespó? Aspergera mie?ci si? w spektrum autyzmu. Jest ono diagnozowane do?? wcze?nie, cho? granice sš tutaj bardzo nieostre, i mogš by? mylšce, zw?aszcza, ?e nieumiej?tno?? nawišzywania kontaktów spo?ecznych wyst?puje ...  więcej

Iluzja przestrzeni  [2014-10-21]
Dla wielu ludzi nauka rysunku, a nawet ca?e wychowanie plastyczne, to nauka perspektywy. Dobra perspektywa lub jej brak ?wiadczy? majš o umiej?tno?ciach rysownika i malarza, a nawet o warto?ci artystycznej obrazu. T? samš miar? przyk?ada ...  więcej

Splash! How Good Water Works  [2012-10-09]
Ambasada Stanów Zjednoczonych i ?ód? Design Festival zapraszajš na niezwyk?š wystaw? Splash! How Good Water Works. Sprowadzona ze s?onecznej Kalifornii specjalnie dla festiwalowej publiczno?ci interaktywna ekspozycja zwraca ...  więcej

Rodzinne wizyty w muzeum  [2011-01-13]
Galeria sztuki i ka?da wystawa eksponatów widziana po raz pierwszy jest dla dziecka zupe?nie nowym zjawiskiem, odmiennym ni? znane dotšd instytucje: dom, przedszkole, ogród, szko?a, podwórko. Trzeba oczekiwa?, ?e uwaga dziecka b?dzie ...  więcej

Malowanie na szkle  [2010-04-06]
Jednš z ciekawszych form twórczo?ci jest malowanie na szkle. Jest to malowanie p?askie, z pewnym uproszczeniem kszta?tów oraz pomini?ciem zasad perspektywy. PROJEKT Przyst?pujšc do malowania na szkle trzeba najpierw przygotowa? projekt ...  więcej

Zobacz starsze aktualnościCzym są Gulanty

  • Gulanty to internetowe archiwum prac naszych dzieci oraz naszej twórczości dla nich. Zarejestruj się i podziel się tym co masz ze wszystkimi.
Galeria rysunków - najnowsze
Galeria prac plastycznych - najnowsze

Najnowsze opowiadania

Ostatnio na forum

  • Czy znacie stronki z rysunkami krok po kroku jesli tak to piszcie w komentarzu.Z ...

    czytaj więcej...2